Termeni si Conditii de Utilizare a Site-ului

Termeni si conditii

Înțelegeți Obligațiile și Drepturile Dumneavoastră extrase din Termeni si Conditii

1. Introducere

Acest site este operat de Axa Direct S.R.L. ( denumit în prezentul document „seo-max.ro”, „site-ul seo-max.ro”, „site” sau „Platforma seo-max.ro” ), o societate cu răspundere limitată, care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, persoană juridică română, cu sediul social situat în Iași – România, B-dul Nicolae Iorga Nr.59B, Loc. Iași, cod poștal 700214, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/264/1996, având cod unic de înregistrare RO8152071, EUID: ROONRC.J22/264/1996, număr de telefon 0721206996, e-mail: seo.web.romania@gmail.com

Prezentul document stabilește Termeni si Conditii de utilizare a Platformei seo-max.ro și condițiile de utilizare.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenele și Condițiile de utilizare a site-ului seo-max.ro și toate celelalte politici publicate pe acest site înainte de a efectua orice operațiune prin intermediul acestui site, deoarece conțin informații importante despre drepturile dumneavoastră legale, condițiile obligatorii și obligații din punct de vedere legal pentru utilizarea serviciilor ce vi le punem la dispoziție.

Dacă nu acceptați în totalitate și necondiționat toate Termenele și Condițiile menționate mai jos, vă rugăm să nu folosiți Platforma seo-max.ro și ar trebui să încetați imediat orice utilizare a Platformei seo-max.ro.

Făcând click pe butoanele „Acceptați”, „Accept”, „Sunt de acord”, „Înregistrare cont”, „Confirm”, dumneavoastră, compania sau entitatea pe care o reprezentați consimte să fie parte a acestor Termene și Condiții. De asemenea, reprezentați și garantați că persoana care face click pe aceste butoane este autorizată să încheie acest acord.

Politica de Confidențialitate, Politica privind Modulele Cookie, precum și celelalte politici sau documente la care se face referire în cuprinsul prezentelor Termene și Condiții Generale, fac parte din prezentele Termene și Condiții Generale.

Prin utilizarea site-ului seo-max.ro, indiferent că utilizați serviciile puse la dispoziție prin prezentul site sau nu, confirmați și sunteți de acord că ați citit, înțeles și ați fost de acord cu toate politicile publicate pe acest site și cu prezentele Termene și Condiții Generale.

Aceste pagini, conținutul și infrastructura acestor pagini și serviciile, sunt puse la dispoziția utilizatorului non-comercial, conform Termenilor și Condițiilor de mai jos.

Relația contractuală desfășurată între seo-max.ro și clienți persoane juridice face obiectul unor Termene și Condiții speciale, conform regulilor aplicabile relațiilor între profesioniști, așa cum acestea sunt reglementate de Codul Civil Român în vigoare.

Fiecare client persoană juridică pe site acționează în virtutea calității sale de profesionist în relația cu seo-max.ro deținut de Axa Direct SRL.

Seo-max.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentele Termene și Condiții. Orice modificare adusă Termenilor și Condițiilor vor intra în vigoare numai pentru accesările sau vizitele noi pe site, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site.

Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor și Condițiilor, înainte de fiecare operațiune, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită pe site. Vă îndemnăm să reveniți periodic la această pagină pentru a vă asigura că sunteți familiarizat cu cea mai recentă versiune a acestor Termeni și Condiții.

Puteți determina momentul când Termenii și Condițiile au fost ultima dată actualizate sau modificate, prin citirea mențiunii situată sub titlul „Termene și Condiții Generale”, mențiune denumită „Ultima actualizare: … ”

În măsura în care există un conflict între aceste Termene și Condiții seo-max.ro și alte Politici prezentate pe site, Politicile suplimentare și speciale vor prevala.

Prezentele Termene și Condiții se aplică pe prezentul site deținut și / sau operat de Axa Direct SRL, incluzând, însă fără a se limita la site-ul pe care sunt postate Termenele și Condițiile precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații ( numite în mod colectiv „Site-ul” ) dar și serviciile disponibile pe sau prin intermediul site-ului ( „Serviciile” ).

2. Definițiile termenilor utilizați

În cuprinsul Termenelor și Condițiilor, noțiunile de mai jos vor avea următoarea semnificație:

Comunicare Comercială” înseamnă orice formă de comunicare destinată să promoveze direct sau indirect produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema Seo-max.ro. Nu constituie prin ele însele comunicări comerciale, următoarele: informațiile ce permit accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresă de poștă electronică, comunicările legate de produsele, serviciile, imaginea numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice efectuate de un terț independent față de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit.

Cookie” reprezintă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator ( sau altui echipament folosit la navigare online, cum ar fi telefonul mobil, tableta, etc. ), atunci când utilizatorul accesează site-ul folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-uri.

Date cu Caracter Personal” se referă la orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ( „persoană vizată” ); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online ori la unul sau mai multe elemente specifice propriii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Link” înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație.

Listare” înseamnă acțiunea Seo-max.ro de a-și publica în scop de promovare serviciile oferite pe Platforma Seo-max.ro.

Membru” înseamnă orice utilizator care își creează și înregistrează un cont pe site-ul Seo-max.ro. Membrii înregistrați ai Platformei Seo-max.ro pot fi persoane fizice sau juridice care doresc să beneficieze de servicii de personalizare oferite pe Platforma Seo-max.ro. Un membru înregistrat Seo-max.ro nu este un asociat, partener sau reprezentant al SC AXA DIRECT S.R.L. sau Seo-max.ro și nu poate întreprinde acțiuni în numele SC AXA DIRECT S.R.L. sau Seo-max.ro.

Utilizator” este orice persoană fizică ce acționează în nume propriu sau în calitate de reprezentant legal al unei entități juridice, care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe acesta fără a fi necesară o înregistrare cu nume propriu cu un nume de cont și parolă.

Client” este orice persoană fizică sau juridică ce acționează în nume propriu sau în calitate de reprezentant legal al unei entități juridice, care navighează pe site și vizualizează conținutul cu sau fără o înregistrare a unui cont și care achiziționează un produs sau mai multe produse de pe site-ul Seo-max.ro.

Tranzacție” – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs sau serviciu de către Seo-max.ro de la/către „client” prin sistemele de ramburs ale firmelor de curierat, indiferent de modalitatea de livrare.

Comandă” – O comandă pentru un produs sau mai multe produse cu design predefinit al unor articole/produse afișate în site.

Comandă specială” este  comandă pentru un produs sau mai multe produse cu design sugerat sau trimis de către client pentru personalizare.

Newsletter” reprezintă un buletin periodic comunicat de către Seo-max.ro utilizatorilor săi care și-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile, precum și serviciile furnizate de Seo-max.ro destinate utilizatorilor săi.

Prelucrarea Datelor” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni, efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Secțiune” reprezintă o secțiune de pe site-ul Seo-max.ro.

Site” înseamnă site-ul Seo-max.ro

Servicii” înseamnă serviciile de personalizare precum și orice alte servicii, oferite Seo-max.ro

Vizită” înseamnă orice accesare de către o persoană a site-ului Seo-max.ro.

Spam” înseamnă orice comunicare comercială nesolicitată interzisă de lege atâta timp cât nu există acordul explicit al destinatarului ( utilizatorului ). Seo-max.ro nu încurajează spamul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi.

3. Scopul Seo-max.ro

3.1 Prin site-ul Seo-max.ro, dorim să oferim oamenilor posibilitatea de a beneficia de servicii de design profesioniste. Creăm identitatea vizuală a companiilor respectând standarde înalte de design. Astfel construim o identitate vizuală unică, potrivită afacerii și eficientă.

4. Utilizarea site-ului Seo-max.ro

4.1 Vrem să punem la dispoziție o platformă eficientă, sigură și stabilă, însă AXA DIRECT SRL nu poate garanta accesibilitatea și disponibilitatea continuă și neîntreruptă a platformei Seo-max.ro din cauza naturii instabile a internetului. Pe lângă aceasta, AXA DIRECT SRL poate restricționa folosirea platformei Seo-max.ro, unele zone sau caracteristici ale acesteia dacă este necesar să se efectueze lucrări de întreținere care să asigure funcționarea corectă a platformei. Din când în când, AXA DIRECT SRL va adăuga unele caracteristici și facilități noi și poate modifica platforma Seo-max.ro pentru o funcționare mai bună și o eficiență sau siguranță mai ridicate.

4.2 Utilizatorul poate naviga pe site și va putea vizualiza conținutul acestuia fără a avea obligația de a se înregistra cu un nume de cont și o parolă. Cu toate acestea, utilizatorul va fi direct responsabil pentru toate accesările sau vizitele efectuate pe platformă, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de acesta. 

4.3 AXA DIRECT SRL nu este răspunzător pentru nici un prejudiciu cauzat sau în legătură cu furtul datelor, din cauza incapacității utilizatorului de a lua măsuri rezonabile, divulgarea de către utilizator a datelor furnizate sau autorizarea de către utilizator acordată unei alte persoane de a folosi datele sale.

5. Cont de utilizator Seo-max.ro

Pentru crearea unui cont, utilizatorii trebuie să furnizeze anumite date cu caracter personal, respectiv nume, prenume sau pseudonim și adresa de e-mail. Contul poate fi înregistrat și cu contul de Facebook sau Google. Nici o informație cu caracter personal nu va fi vizibilă în site-ul Seo-max.ro . Adresa de e-mail de exemplu, nu va fi vizibilă niciodată utilizatorilor site-ului, fie că sunt sau nu înregistrați cu un cont Seo-max.ro. Un utilizator nu poate crea conturi multiple și este responsabil pentru furnizarea datelor complete și corecte.

 • Înregistrare cont efectuată direct de dumneavoastră.  Dacă înregistrați un cont pentru o persoană fizică, juridică, societate sau organizație, garantați că o puteți reprezenta și că aveți autoritatea să faceți acest lucru și ne veți acorda toate permisiunile prevăzute în prezentele Termene și Condiții. Puteți înregistra un cont Seo-max.ro folosind o adresă de e-mail și creând o parolă de acces sau cu anumite servicii de rețele sociale terțe cum ar fi Facebook sau Google. Trebuie să înregistrați informații exacte și complete în timpul procesului de înregistrare și să actualizați la zi datele contului dumneavoastră. Prin crearea unui cont sunteți de acord cu prezentele Termene și Condiții. În acest sens, aveți obligația de a citi prezentele Termene și Condiții în scopul luării la cunoștință a drepturilor și obligațiilor dumneavoastră.
 • Înregistrare cu contul dumneavoastră Google. Folosind această modalitate de a vă înregistra sau autentifica pe site-ul Seo-max.ro, veți introduce adresa dumneavoastră de e-mail și parola, date aferente contului de Google. Veți fi redirecționat pe pagina principală a acelei aplicații unde trebuie să acceptați ca Seo-max.ro să acceseze datele dumneavoastră. După ce declarați că sunteți de acord cu prezentele Termene și Condiții, sens în care aveți obligația dea citi conținutul în scopul luării la cunoștință a drepturilor și obligațiilor dumneavoastră în cadrul raporturilor juridice desfășurate între dumneavoastră și operatorul Seo-max.ro, apăsați butonul care să confirme accesul Seo-max.ro. Prin finalizarea creării unui nou cont ori prin Autentificarea cu contul dumneavoastră Google, consimțiți că toate datele furnizate de dumneavoastră, necesare procesului de creare al contului sau de Autentificare, sunt corecte, complete și adevărate la data efectuării înscrierii și sunteți de acord ca Seo-max.ro să vă contacteze prin orice mijloc disponibil agreat de Seo-max.ro, în orice situație în care este necesară contactarea dumneavoastră.  
 • Înregistrare cu contul dumneavoastră Facebook. Folosind această modalitate de a vă înregistra sau autentifica pe site-ul Seo-max.ro, veți introduce adresa dumneavoastră de e-mail și parola, date aferente contului de Facebook. Veți fi redirecționat pe pagina principală a acelei aplicații unde trebuie să acceptați ca Seo-max.ro să acceseze datele dumneavoastră. După ce declarați că sunteți de acord cu prezentele Termene și Condiții, sens în care aveți obligația dea citi conținutul în scopul luării la cunoștință a drepturilor și obligațiilor dumneavoastră în cadrul raporturilor juridice desfășurate între dumneavoastră și operatorul Seo-max.ro, apăsați butonul care să confirme accesul Seo-max.ro. Prin finalizarea creării unui nou cont ori prin Autentificarea cu contul dumneavoastră Facebook, consimțiți că toate datele furnizate de dumneavoastră, necesare procesului de creare al contului sau de Autentificare, sunt corecte, complete și adevărate la data efectuării înscrierii și sunteți de acord ca Seo-max.ro să vă contacteze prin orice mijloc disponibil agreat de Seo-max.ro, în orice situație în care este necesară contactarea dumneavoastră. 

Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității și a securității datelor din contul dumneavoastră și pentru orice modificare desfășurată în cont, cu excepția cazului când acestea nu au fost făcute sau autorizate de dumneavoastră și nu ați acționat neglijent, cum ar fi pierderea datelor pentru Înregistrare sau Autentificare în contul seo-max.ro sau nu ați păstrat datele într-un loc sigur.

6. Ștergerea contului de utilizator

Ștergerea contului de utilizator, ori a tuturor datelor personale, este posibilă doar la cerere. Cei înregistrați trebuie să trimită o solicitare administratorului Seo-max.ro printr-o cerere scrisă către email seo.web.romania@gmail.com. Cererea dumneavoastră va fi direcționată către echipa IT care va proceda în funcție de tranzacțiile efectuate. În orice caz, Seo-max.ro va respecta dreptul la ștergere ( „dreptul de a fi uitat ” ) al persoanelor fizice. Ne puteți solicita să vă ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care nu mai avem un alt temei legal pentru prelucrarea lor. Pentru mai multe informații vă rugăm să verificați Politica de Confidențialitate.

 Seo-max.ro poate permite accesul în platformă și folosirea ei în urma unui proces de verificare pentru îndeplinirea criteriilor specifice de calitate a conținutului publicat spre promovare. Însă verificarea utilizatorilor este dificilă. De aceea nu ne asumăm responsabilitatea pentru confirmarea sigură a unui membru înregistrat.

7. Politica privind conținutul site-ului Seo-max.ro

Seo-max.ro își rezervă dreptul de a nu onora vreo comandă care conține tipul de conținut ce încalcă Politica Seo-max.ro privind conținutul, Termenii și Condițiile noastre sau Politica de Confidențialitate, fără o notificare anterioară. În cazul încălcărilor grave sau repetitive, contul dumneavoastră Seo-max.ro va fi șters definitiv. De aceea, înainte de a solicita anumite proiecte de personalizare, vă rugăm să citiți Politica privind conținutul de mai jos:

7.1 Conținut interzis pe Seo-max.ro

Fără o notificare prealabilă, Seo-max.ro poate să șteargă orice tip de conținut al membrilor înregistrați dacă Seo-max.ro consideră că se încalcă acești Termeni sau oricare alți termeni seo-max.ro. De aceea, vă rugăm ca înainte să cereți sau să sugerați un anumit tip de conținut să citiți prezenții termeni cu privire la ce conținut este interzis pe site-ul Seo-max.ro 

 • Seo-max.ro respectă legile privind Protecția Datelor Personale și legile Dreptului de Autor și se așteaptă ca membrii înregistrați să facă la fel. De aceea, nu veți solicita conținut cu: (i) date personale ale unor persoane de la care nu aveți acordul privind folosirea datelor cu caracter personal; informații care încalcă legile privind protecția datelor cu caracter personal sau legile privind drepturile de autor sau de proprietate intelectuală;
 • Seo-max.ro prețuiește moralitatea, egalitatea între oameni și viața și se așteaptă ca utilizatorii Platformei să aibă aceeași atitudine. De aceea, nu veți solicita de la Platforma Seo-max.ro nici un tip de conținut care: (i) este înșelător, fals sau fraudulos fie direct, fie prin omisiune sau din cauza neactualizării informațiilor; (ii) este obscen, pornografic, vulgar, jignitor sau defăimător; (iii) promovează discriminarea de orice fel, ura, hărțuirea, rasismul, violența, vătămarea împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane; (iv) promovează vătămarea sau violența împotriva animalelor; (v) promovează activități sau substanțe ilegale sau dăunătoare; (vi) încalcă Politica seo-max.ro privind conținutul.
 • Seo-max.ro nu promovează obiecte sau însemne religioase, de aceea nu veți solicita conținut: (i) care promovează discriminarea religioasă; (ii) care promovează în mod explicit un cult religios sau o organizație religioasă; 
 • Seo-max.ro este o Platformă neutră din punct de vedere politic, de aceea nu veți solicita conținut: (i) care promovează un partid politic sau orice tip de organizație politică sau o campanie politică; (ii) care promovează dezbinarea pe criterii politice.

Fără o notificare prealabilă, Seo-max.ro poate să șteargă orice tip de conținut care încalcă cel puțin unul din termenii de mai sus. Dacă dumneavoastră credeți că o parte din conținutul publicat în site-ul Seo-max.ro vă încalcă unele din drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne anunțați în conformitate cu Termenii și Condițiile Seo-max.ro. În cazul încălcărilor grave sau repetitive, contul unui utilizator înregistrat va fi șters definitiv.

7.2 Activități interzise

 • Nu veți folosi în nici un fel conținutul din Platforma Seo-max.ro, numele Seo-max.ro, logoul Seo-max.ro sau alte informații care sunt proprietatea AXA DIRECT SRL, fără acordul scris al AXA DIRECT SRL;
 • Nu veți folosi nici o tehnologie prin care să colectați date sau conținut din Platforma Seo-max.ro;
 • Nu veți folosi programe care să dăuneze sau să afecteze negativ performanța sau funcționarea corespunzătoare a Platformei Seo-max.ro.

7.3 Ștergere cont utilizator Seo-max.ro

 • În cazul în care sunt încălcate cel puțin unul din punctele de mai sus, Termenii și Condițiile Seo-max.ro sau oricare din Politicile Seo-max.ro, fără vreo notificare prealabilă seo-max.ro poate opri accesul unui utilizator la Platformă, poate suspenda sau șterge contul unui membru înregistrat.
 • Această acțiune este necesară pentru a-i proteja pe membrii înregistrați și utilizatorii Platformei Seo-max.ro de bună credință.

8.Comenzi făcute prin Platforma Seo-max.ro

Clauzele prevăzute în acest capitol privesc doar relațiile contractuale prin intermediul încheierii unui contract la distanță. Termenul „plată” folosit aici reprezintă suma plătită pentru a acoperi valoarea serviciilor/produselor achiziționate.

Toate plățile pentru serviciile de design se fac prin transfer bancar. La încheierea contractului va fi achitată suma de 50% din valoarea proiectului. La achitarea integrală a sumei proiectul va fi transferat către client cu toate datele de conectare sau în fișierele originale. La final va fi făcută și o sesiune de training cu privire la folosirea corectă a serviciilor/produselor.

8.1 Eligibilitate

Pentru a accesa și utiliza Platforma Seo-max.ro sau pentru a vă înregistra un cont de membru Seo-max.ro, trebuie să fiți o persoană fizică de cel puțin 18 ani, o societate, organizație sau o altă persoană juridică înregistrată în conformitate cu legile țării în care sunteți înregistrat și să puteți încheia contracte cu caracter legal. 

Puteți încheia un contract cu Seo-max.ro, care presupune plata unei sume de bani, doar dacă aveți peste 18 ani. Dacă plătiți o comandă, confirmați că aveți cel puțin18 ani.

8.2  Comenzi telefonice

8.3 Clientul va fi informat asupra stadiului în care se află comanda/serviciul, sau contractul la distanță

8.4 Comenzile speciale vor avea condiții stabilite separat. Realizarea și livrarea comenzilor speciale va depinde de complexitatea și mărimea comenzii.

9. Renunțare la comandă.

În cazul renunțării la comanda pentru care s-a făcut deja un contract, avansul de 50% nu va fi returnat.

10. Metoda de restituire a banilor

10.1 Vă vom restitui banii prin transfer bancar în termen de 10 zile de la primirea cererii de renunțare la proiect.

11. Confidențialitate

11.1. Ne angajăm să utilizăm cu atenție datele dvs. personale și să nu le furnizăm către terțe părți.

11.2. Modalități de plată acceptate de RO

11.3 Plata prin transfer bancar – Clientul va plăti contravaloarea produselor comandate în contul bancar al AXA DIRECT SRL după ce va fi emisă și trimisă factura care va conține toate datele contractului.

12. Frauda

12.1 Seo-max.ro nu solicită Clienților, Membrilor sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare ( e-mail, telefonic, SMS, Whatsapp, etc…) informații referitoare la date confidențiale, conturi sau carduri bancare, parole sau date personale. Ca o excepție, sunt Clienții Persoane juridice, în sensul obținerii de către Seo-max.ro a numărului de cont, respectiv al băncii clientului pe numele căruia se va face facturarea unei comenzi.

12.2 Clientul/Membrul este singurul responsabil pentru divulgarea datelor sale personale sau confidențiale unui terț.

12.3 Seo-max.ro declină orice responsabilitate în situația în care un Membru/Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este sau reprezintă Seo-max.ro. Într-o astfel de situație, Clientul sau Membrul va informa cu promptitudine Seo-max.ro folosind datele de contact din site.

12.4 Seo-max.ro nu practică și nu promovează mesajele SPAM. Dacă primiți e-mailuri în numele Seo-max.ro verificați sursa cu atenție și nu le deschideți. Nu accesați linkurile din ele.

Singura adresă de e-mail prin care Seo-max.ro comunică cu clienții/membrii este seo.web.romania@gmail.com.

12.5 Este interzisă trimiterea către Seo-max.ro a mesajelor care conțin viruși, campanii politice sau publicitare, scrisori în lanț sau orice altă formă de spam.

12.6 Seo-max.ro comunică cu Clienții/Membrii doar prin adresa de e-mail seo.web.romania@gmail.com. Toate mesajele noastre trimise prin e-mail conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legăturii către acestea, la data transmiterii conținutului.

12.7 Urmărirea obținerii de avantaje prin folosirea de conturi false ( conțin nume fictive, false sau folosesc identitatea altor persoane ) se consideră tentativă de fraudă și va avea ca efect anularea avantajelor accesului în site-ul Seo-max.ro prin ștergerea contului și raportarea la autoritățile antifraudă.

13. Litigii

13.1 Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea site-ului Seo-max.ro, Clientul/Membrul declară că este de acord cu toți Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate;

13.2 Seo-max.ro nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi în cazul în care acestea sunt cauzate de nerespectarea prezentelor „Termene și Condiții”.

13.3 Orice dispută cu referire la prezentele „Termene și Condiții” care ar putea să apară între vreun Membru/Client și seo-max.ro se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către o instanță competentă de la sediul AXA DIRECT SRL, în conformitate cu legile române în vigoare.

13.4. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

14. Legislația aplicabilă și Jurisdicție

Utilizarea site-ului Seo-max.ro, a materialelor acestuia și a serviciilor la care aveți acces prin intermediul acestui site sunt guvernate de legislația română. Orice eventual litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului, cu materialele prezentate pe acesta, precum și în legătură cu serviciile la care aveți acces prin intermediul acestui site se va soluționa pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe raza orașului Iași, Jud. Iași.

În cazul utilizatorilor ( persoane fizice ) care utilizează oricare dintre serviciile Seo-max.ro se va soluționa orice conflict sau diferend, în conformitate cu legea aplicabilă raporturilor contractuale încheiate între cele două părți.

15. Încetarea

Aceste Termene și Condiții vor rămâne în vigoare până la încetarea lor, în conformitate cu dispozițiile inserate în prezentele Termene și Condiții.

Ne rezervăm dreptul de a rezoluționa sau denunța unilateral imediat aceste Termene și Condiții, precum și a restricționa accesul la utilizarea site-ului sau a oricărei secțiuni a acestuia, în orice moment și din orice motiv, cu sau fără temei, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea repetată a Drepturilor de Autor. 

La încetarea acestor Termene și Condiții, dreptul de a utiliza site-ul seo-max.ro va înceta imediat și veți distruge toate materialele obținute de pe site și toate copiile acestora.

Sunteți de acord că orice încetare a accesului la, sau utilizarea site-ului, poate fi efectuată fără o notificare prealabilă, și că Seo-max.ro poate dezactiva sau șterge toate informațiile și fișierele aferente asociate cu acesta și/sau orice acces suplimentar la astfel de informații sau fișiere. Sunteți de acord că Seo-max.ro nu este răspunzător pentru dumneavoastră sau orice terță parte pentru orice încetare a accesului la site sau orice astfel de informații sau fișiere și nu este obligat să asigure accesul la fișiere sau informații după orice astfel de rezoluționare sau denunțare unilaterală.

16. Alte clauze

Seo-max.ro își rezervă dreptul de a revizui și de a actualiza aceste Termene și Condiții în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor și Condițiilor, precum și a Politicilor de Confidențialitate și a Politicii privind Modulele Cookie atunci  când accesați site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail seo.web.romania@gmail.com

Seo-max.ro are dreptul în orice moment să modifice, să suspende sau să înceteze activitatea online a site-ului, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă.

Seo-max.ro nu va fi responsabilă pentru nici o modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității serviciului său.

De asemenea, serviciile confirmate de Seo-max.ro, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de Seo-max.ro, conform condițiilor comunicate.

Aceste Termene și Condiții vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele, pe toată perioada pe parcursul căreia sunteți un utilizator al site-ului și în cazul în care încetați să mai aveți calitatea de utilizator al site-ului, va trebui să respectați în continuare obligațiile din aceste Termene și Condiții de utilizare inclusiv orice obligații de despăgubire și limitări de răspundere. De asemenea, aveți posibilitatea de a printa sau salva pe orice suport durabil prezentele Termene și Condiții, prin accesarea butonului „Listare/Salvare” . 

Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Termene și Condiții, vă rugăm să nu utilizați acest site.

17. Contact

17.1 Pe site-ul Seo-max.ro sunt publicate datele complete și corecte de identificare și contactare a sa de către client sau membru.

17.2 Prin utilizarea formularului de contact sau detaliile serviciului prezentate pe site, membrul sau clientul permite echipei Seo-max.ro să îl contacteze prin orice mijloace disponibile, incluzând și mijloace electronice.

18. Dispoziții finale

18.1 Seo-max.ro își rezervă dreptul de a revizui și de a actualiza acești Termeni și Condiții în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor și Condițiilor, precum și a Politicilor de Confidențialitate și a Politicii privind Modulele Cookie atunci  când accesați site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

18.2 Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail seo.web.romania@gmail.com.

18.3 Seo-max.ro are dreptul în orice moment să modifice, să suspende sau să înceteze activitatea online a site-ului, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă.

18.4 Seo-max.ro nu va fi responsabilă pentru nici o modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității serviciului său.

18.5 Aceste Termene și Condiții vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele, pe toată perioada pe parcursul căreia sunteți un utilizator al site-ului și în cazul în care încetați să mai aveți calitatea de utilizator al site-ului, va trebui să respectați în continuare obligațiile din aceste Termene și Condiții de utilizare inclusiv orice obligații de despăgubire și limitări de răspundere. De asemenea, aveți posibilitatea de a printa sau salva pe orice suport durabil prezentele Termene și Condiții.

18.6 Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Termene și Condiții, vă rugăm să nu utilizați acest site : seo-max.ro

Scroll to Top