Politica de Confidentialitate

Politica de confidentialitate

1. Politica de confidentialitate pe înțelesul tău

Acest site este operat de Axa Direct S.R.L. ( denumit în prezentul document „seo-max.ro”, „site-ul seo-max.ro”, „site” sau „Platforma seo-max.ro” ), o societate cu răspundere limitată, care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, persoană juridică română, cu sediul social situat în Iași – România, B-dul Nicolae Iorga Nr.59B, Loc. Iași, cod poștal 700214, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/264/1996, având cod unic de înregistrare RO8152071, EUID: ROONRC.J22/264/1996, număr de telefon 0721206996, e-mail: seo.web.romania@gmail.com

Prezentul document stabilește ce date prelucrăm de la utilizator, cu ce scop le prelucrăm, cum le prelucrăm, pe ce durată le stocăm și care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

Puteți determina momentul când Politica de Confidentialitate a fost ultima dată actualizată sau modificată, prin citirea mențiunii situată sub titlul „Politica de Confidentialitate”, mențiune denumită ”Ultima actualizare : …”.

În măsura în care există un conflict între acești Termeni și Condiții Seo-max.ro și alte Politici prezentate pe site, Politicile suplimentare și speciale vor prevala.

Prezentele Termene și Condiții se aplică pe prezentul site deținut și operat de seo-max.ro, incluzând, însă fără a se limita la site-ul pe care sunt postate Politicile de site precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețelele de socializare și aplicații ( numite în mod colectiv „Site-ul”).

2. Definițiile termenilor utilizați

În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, noțiunile de mai jos vor avea următoarea semnificație:

Comunicare comercială” înseamnă orice formă de comunicare destinată să promoveze direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema seo-max.ro. Nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informațiile care permit accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresă de poștă electronică, comunicările legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice efectuate de un terț independent față de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit.

Cookie” înseamnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator ( sau altui echipament folosit pentru navigarea online cum ar fi telefonul, tableta, etc. ) atunci când utilizatorul accesează site-ul, folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-uri.

Cont” se referă la funcționalitatea creată în site, formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă introduse de utilizator sau prin conectarea contului cu contul Google sau Facebook, care conține informații despre utilizatorul înregistrat, istoricul acestuia în site-ul seo-max.ro ( abonament, facturi fiscale, etc. ). Utilizatorul are responsabilitatea de a se asigura că toate informațiile introduse la crearea contului sunt corecte, complete și actualizate.

Campanie” înseamnă acțiunea de a prezenta pe site-ul seo-max.ro în scop comercial, un număr determinat de servicii, având un scop limitat și predeterminat, pentru o perioadă de timp limitată de către seo-max.ro, în conformitate cu dispozițiile legale.

Consimțământ” se referă la orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc, să fie prelucrate.

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ( „persoană vizată” ). O „persoană fizică identificabilă” este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online ori la unul sau mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice și economice, culturale sau sociale;

Regulamentul GDPR” este Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul General Privind Protecția Datelor ).

Newsletter” înseamnă un buletin periodic comunicat de către Seo-max.ro utilizatorilor săi, care și-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări. Acesta cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile precum și serviciile furnizate de Seo-max.ro destinate utilizatorilor săi.

Operator de date ( Operator )” înseamnă AXA DIRECT S.R.L. ( care deține și operează site-ul Seo-max.ro) o societate cu răspundere limitată, care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, persoană juridică română, cu sediul social situat în Iași, B-dul Nicolae Iorga Nr.59B, Loc. Iași, cod poștal 700214, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/264/1996, având cod unic de înregistrare RO8152071, EUID: ROONRC.J22/264/1996, număr de telefon de contact 0721206996 și adresă de e-mail ce contact: seo.web.romania@gmail.com

Prelucrarea datelor” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Persoană vizată” înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu clienți, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului;

Spam” înseamnă orice comunicare comercială nesolicitată, interzisă de lege atâta timp cât nu există acordul explicit al destinatarului ( „utilizatorului” ). Seo-max.ro nu încurajează spamul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi.

3. Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

Conform legislației în vigoare, societatea AXA DIRECT S.R.L., o societate cu răspundere limitată, care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, persoană juridică română, cu sediul social situat în Iași, B-dul Nicolae Iorga, Nr.59B, Loc. Iași, cod poștal 700214, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/264/1996, având cod unic de înregistrare RO8152071, EUID: ROONRC.J22/264/1996, număr de telefon de contact 0721206996 și adresă de e-mail ce contact: seo.web.romania@gmail.com, este operator de date cu caracter personal.

4. Care este calitatea dumneavoastră în temeiul prezentei Politici de Confidențialitate?

Conform legislației în vigoare, orice persoană fizică care utilizează site-ul Seo-max.ro, care comandă serviciile/produsele de pe site-ul Seo-max.ro, orice persoană fizică care acționează în calitate de reprezentant legal al unei entități juridice, orice persoană care se abonează la newsletter-ul Seo-max.ro, precum și orice persoană fizică care interacționează cu site-ul Seo-max.ro este considerată o persoană vizată

Poți citi aici despre Termeni și condiții

5. În ce scop vă prelucrăm datele cu caracter personal?

În funcție de funcționalitățile de care doriți să beneficiați, va trebui să prelucrăm anumite date personale, care în general, vor fi după caz, următoarele:

 • Datele de identificare ( de exemplu numele, prenumele, limba și țara din care interacționați cu noi, informațiile de contact, etc.
 • Informații economice și de tranzacționare ( de exemplu informațiile privind plățile sau cele privind cardul bancar, informații despre achiziții, etc. )
 • Datele privind conectarea, geolocalizarea și navigația ( în cazul în care interacționați cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil )
 • Informații comerciale ( de exemplu, dacă sunteți abonat la newsletter-ul nostru )
 • Date privind gusturile și preferințele dumneavoastră.

O parte majoritară a acestor informații pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt colectate în mod direct de Seo-max.ro.

Când vă solicităm să completați datele cu caracter personal pentru a vă oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale site-ului, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a vă putea furniza serviciul sau pentru a vă oferi acces la funcționalitatea respectivă.

Vă rugăm să rețineți că, dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, este posibil să nu puteți finaliza înregistrarea dumneavoastră ca utilizator sau nu puteți beneficia de aceste funcționalități.

În aceste cazuri, vom procesa datele dumneavoastră numai atunci când acest lucru este relevant pentru caracteristica sau serviciul respectiv, așa cum se menționează în această Politică de Confidențialitate și Politica privind modulele Cookies.

În funcție de modul în care interacționați cu site-ul seo-max.ro, vă vom prelucra datele personale în următoarele scopuri:

5.1 Pentru a vă crea un cont pe site-ul Seo-max.ro.

 • În cazul în care doriți să vă creați un cont pe site-ul Seo-max.ro trebuie să vă prelucrăm datele pentru a vă identifica ca utilizator al acestuia și pentru a vă oferi acces la diferitele sale funcționalități sau servicii disponibile pentru dumneavoastră ca utilizator înregistrat.

5.2 Pentru încheierea, executarea și îndeplinirea contractului de prestări servicii încheiat cu Seo-max.ro și emiterea de facturi către cumpărător pentru respectarea legislației din România.

În cazul în care veți achiziționa serviciile/produse de pe site-ul seo-max.ro, vă prelucrăm datele pentru:

 • pentru a vă contacta în legătură cu actualizările sau comunicările informative referitoare la funcționalitățile sau serviciile contractate;
 • pentru gestionarea plăților, indiferent de mijlocul de plată utilizat;
 • Pentru activarea mecanismelor necesare cu scopul de a preveni și a detecta cazurile de utilizare neautorizată a Platformei Seo-max.ro ( de exemplu, în timpul procesului de cumpărare și returnare, precum și potențiala fraudă comisă împotriva dumneavoastră și/sau împotriva noastră;

Dacă apreciem un comportament anormal care indică o tentativă de utilizare frauduloasă a caracteristicilor sau a serviciilor noastre, această prelucrare poate avea consecințe ca: blocarea tranzacției sau ștergerea contului dumneavoastră de utilizator.

 • În scopul facturării și pentru a vă pune la dispoziție facturile aferente achizițiilor pe care le-ați efectuat.

5.3 Pentru a răspunde cererilor primite din partea utilizatorilor la adresa de e-mail de contact a Seo-max.ro.

 • Prelucrăm numai datele personale strict necesare pentru a gestiona sau rezolva fiecare cerere

5.4 În scopuri de marketing.

 • Pentru personalizarea serviciilor pe care vi le oferim și pentru a ne permite să vă facem recomandări pe baza interacțiunilor dumneavoastră cu site-ul Seo-max.ro și a unei analize a profilului de utilizator ( de exemplu, pe baza istoricului dumneavoastră de cumpărare și navigare );

Dacă doriți informații despre utilizarea datelor dumneavoastră și despre cum funcționează publicitatea pe rețelele de socializare, vă recomandăm să consultați Politicile de Confidențialitate ale site-urilor de socializare pe care aveți profiluri.

 • Utilizăm datele dumneavoastră pentru a desfășura măsurători și analize pe segmente, privind reclamele pe care le afișăm utilizatorilor, pe platformele unora dintre colaboratorii noștri. În acest sens avem colaboratori care ne oferă tehnologia necesară ( de exemplu, cookies, pixeli, ș.a. ) pentru utilizarea acestor servicii. Chiar dacă Seo-max.ro nu le furnizează date de identificare personale acestor colaboratori, le oferă însă de fiecare dată sub o anumită formă un identificator ( de exemplu, ID-ul de publicitate asociat cu dispozitivul, un identificator asociat cu un cookie, etc. ).

Dacă doriți mai multe informații în acest sens, vă rugăm să consultați Politica seo-max.ro privind modulele cookies.

De asemenea vă puteți reseta ID-ul de publicitate sau puteți dezactiva reclamele personalizate pe dispozitivul dumneavoastră.

 • Îmbogățirea datelor. Atunci când adunăm datele dumneavoastră personale dintr-o varietate de surse, este posibil ca în anumite circumstanțe să le consolidăm pentru o mai bună înțelegere a nevoilor și preferințelor dumneavoastră legate de serviciile noastre ( inclusiv în scopuri de desfășurare a analizelor, generare a profilurilor de utilizator, realizare a unor studii de marketing, a unor sondaje privind calitatea și în scopuri de îmbunătățire a interacțiunilor cu clienții noștri ). Aceasta se referă, de exemplu, la modul în care putem combina informațiile dumneavoastră, dacă aveți un cont înregistrat, și folosind aceeași adresă de e-mail asociată contului dumneavoastră efectuați o achiziție în calitate de simplu utilizator sau se poate referi la informațiile care sunt compilate în mod automat. ( cum ar fi adresele de IP sau metadatele ) pe care le putem asocia cu informațiile pe care ni le-ați furnizat direct prin activitatea dumneavoastră de pe site-ul Seo-max.ro;
 • Realizarea de acțiuni promoționale, de exemplu pentru desfășurarea de concursuri sau trimiterea listei de articole favorite pe adresa de e-mail pe care ați comunicat-o către Seo-max.ro. Prin participarea la orice acțiune promoțională ne autorizați să prelucrăm datele furnizate aferente fiecărei acțiuni și pe care le putem comunica prin diverse mijloace, cum ar fi rețele de socializare sau chiar pe Platforma Seo-max.ro. La fiecare acțiune promoțională la care participați, veți putea accesa secțiunea de Termeni și Condiții, în care vă vom oferi informații mai detaliate cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră.
 • Diseminarea pe site-ul Seo-max.ro sau prin canalele noastre de pe rețelele de socializare a fotografiilor / materialelor pe care le-ați partajat în mod public, cu condiția să ne dați consimțământul în acest sens.

5.5 Pentru analiza utilizării și a calității, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor seo-max.ro.

 • Dacă accesați site-ul Seo-max.ro vă informăm că vom prelucra datele dumneavoastră de navigare în scopuri analitice și statistice, adică pentru a înțelege modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul Seo-max.ro și cu acțiunile pe care le implementăm pe alte site-uri web și aplicații, astfel încât să ne putem îmbunătăți serviciile.

      Poți citi aici despre Protectia datelor

 

6. Temeiul legal în baza căruia vă prelucrăm datele

6.1 Pentru a vă crea un cont pe site-ul Seo-max.ro.

Pentru ca dumneavoastră să vă puteți crea un cont pe site-ul Seo-max.ro, trebuie să vă prelucrăm datele personale. În caz contrar procesul de creare cont nu poate fi finalizat.

Date prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, date de conectare Facebook / Google.

 • Temei legal: „Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 alin, (1) lit. b) GDPR

6.2 Pentru încheierea, executarea și îndeplinirea contractului de prestări servicii ( promovare ) încheiat cu Seo-max.ro, emiterea de facturi către cumpărător, pentru respectarea legislației din România.

Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea contractului de prestări-servicii ( promovare ) în relație cu dumneavoastră, pentru procesul de facturare precum și pentru respectarea legislației din România, pentru situația unui eventual litigiu dar și pentru combaterea și prevenirea anumitor fraude.

Date prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, adresa de livrare, datele de facturare, datele de plată ( se prelucrează de procesatorul de plăți ), adresă IP.

 • Temei legal – Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR
 • Obligație legală – Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR
 • Interes Legitim – Art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR

6.3 Pentru a răspunde cererilor primite din partea utilizatorilor la adresa de e-mail de contact a Seo-max.ro.

Pentru a vă răspunde la solicitări, precum și pentru gestionarea evenimentelor legate de interacțiunea dumneavoastră cu site-ul Seo-max.ro, precum și pentru situațiile când interogarea dumneavoastră este necesară pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, gestionarea reclamațiilor dumneavoastră.

Date prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, adresă IP.

 • Temei legal – Încheierea sau executarea unui contract – Art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR
 • Obligație legală – Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR

6.4 În scopuri de marketing.

Prelucrăm datele dumneavoastră în scopuri de marketing atunci când sunteți de acord să primiți informații personalizate prin mijloace multiple, atunci când autorizați recepționarea de notificări push pe dispozitivul dumneavoastră mobil sau configurați setările dispozitivului dumneavoastră mobil pentru a permite reclamele personalizate sau când acceptați termenii și condițiile legale pentru a participa la o acțiune promoțională sau a vă publica fotografiile pe site-ul nostru sau pe conturile noastre de pe rețele de socializare.

Pentru a vă prezenta informații personalizate pe site-ul nostru sau pe platformele unor terți, precum și pentru îmbogățirea datelor, pentru întocmirea unui profil cu informațiile pe care le avem despre dumneavoastră (cum ar fi navigarea pe site, preferințele sau istoricul dumneavoastră de cumpărare) și cu datele personale pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi intervalul de vârstă sau limba, în scopul de a vă oferi o experiență mai plăcută pe site-ul nostru.

Date prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, adresă IP.

 • Temei legal: Consimțământ – Art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR – ( doar pentru marketing direct )
 • Interes legitim – Art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR

6.5 Pentru analiza utilizării și a calității, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor seo-max.ro.

Pentru a vă oferi o experiență cât mai ușoară și mai facilă pe site-ul nostru dar și pentru a ne apăra/proteja împotriva unor atacuri cibernetice, protecția rețelei, prevenirea fraudei.

Date prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, adresă IP.

 • Temei legal – Interes legitim – Art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR

7. Cât timp vom păstra datele dumneavoastră?

7.1 Pentru a vă crea un cont pe site-ul Seo-max.ro

 • Datele se vor prelucra / păstra pe toată perioada cât veți avea un cont pe site-ul nostru. După ce vă dezactivați contul, nu mai prelucrăm datele dumneavoastră.

7.2 Pentru încheierea, executarea și îndeplinirea contractului de prestări servicii ( promovare ) încheiat cu Seo-max.ro, emiterea de facturi și pentru respectarea legislației din România.

 • În ceea ce privește datele de facturare, acestea se vor stoca pentru o durată de 10 ani de zile, conform legislației fiscale în vigoare.

7.3 Pentru răspunderea cererilor primite din partea utilizatorilor la adresa de e-mail de contact a Seo-max.ro.

 • Datele se vor prelucra pe perioada gestionării solicitării dumneavoastră precum și ulterior acestor operațiuni, dar nu mai mult de 1 an de la soluționarea cererii dumneavoastră.

7.4 În scopuri de marketing.

 • Datele se vor prelucra până la momentul în care alegeți să vă dezabonați de la Newsletterul nostru, precum și până la momentul în care alegeți să revocați permisiunea de a vă afișa reclame personalizate.

7.5 Pentru analiza utilizării și a calității, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor Seo-max.ro.

 • Datele se vor prelucra pentru o perioadă de 3 ani de zile de la ultima interacțiune cu noi.

După ce aceste perioade de păstrare expiră și dacă nu există un alt temei legal pentru care trebuie să păstrăm sau să prelucrăm datele dumneavoastră, acestea se vor șterge din sistemele noastre.

     Poți citi aici despre Politica de Cookies

8. Transferuri de date către terțe părți

În virtutea activității noastre putem transfera anumite date cu caracter personal către colaboratorii noștri, furnizorii noștri – terțe părți care au implementat măsuri de siguranță în ceea ce privește prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal.

Astfel, putem transmite datele dumneavoastră și următoarelor terțe părți:

 • Instituții ale statului ( Instanțe Judecătorești, Parchete, Poliție, instituții financiare, organe specializate în descoperirea și prevenirea fraudei dar și alte organe ale Statului )
 • Furnizorii de servicii IT, securitate, hosting, telecomunicații, juridice, contabilitate, audit
 • Furnizori și colaboratori de servicii legate de marketing și publicitate, cum ar fi site-urile de socializare, agențiile de publicitate sau partenerii de publicitate
 • Totodată, având în vedere ultima decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene ( pronunțată în cauza Schrems II ( C-3111/18 ), prin care a fost invalidat mecanismul instituit prin acordul Privacy Shield de transfer de date din UE în SUA, am ales să colaborăm numai cu furnizori care își păstrează bazele de date în UE sau care îndeplinesc Clauzele Contractuale Standard ( CSC).

9. Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

În conformitate cu Regulamentul GDPR aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal pe care noi le prelucrăm:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră.
 • Dreptul de acces asupra datelor. Ne puteți solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care noi le prelucrăm.
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete. Ne puteți solicita să rectificăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care noi le avem deja.
 • Dreptul la ștergere ( „dreptul de a fi uitat” ). Ne puteți solicita să vă ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care nu mai avem un temei legal pentru prelucrarea lor.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării. Ne puteți solicita să suspendăm o perioadă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dumneavoastră către alt operator. Ne puteți solicita să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către un alt operator.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor. În cazul în care avem consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice scop, aveți dreptul să îl retrageți în orice moment.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclsiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra dumneavoastră.
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dumneavoastră.
 • Dreptul de a formula o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

Autoritatea de specialitate în România este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector1, cod poștal 010336, București, România. Telefon +40 318 059 211 / +40 318 059 212, Fax: +40 318 059 220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro.

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din drepturile de mai sus, vă rugăm să ne adresați o solicitare în acest sens la adresa de e-mail seo.web.romania@gmail.com.

Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile prezentate nu sunt absolute. Există excepții prevăzute de Regulamentul GDPR, sens în care fiecare solicitare venită din partea dumneavoastră cu privire la exercitarea unui sau mai multor drepturi privind datele dumneavoastră cu caracter personal va fi analizată astfel încât să decidem dacă o putem onora și în ce măsură.

În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor.

Dacă cererea este neîntemeiată, vă vom răspunde cu privire la motivul pentru care nu vă putem onora solicitarea.

La orice solicitare venită din partea dumneavoastră cu privire la drepturile dumneavoastră asupra datelor cu caracter personal prelucrate de noi, vom face tot ce stă în putință să răspundem în termen de o lună. Termenul de răspuns poate fi prelungit în funcție de complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

În cazul în care nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării. În cazul în care considerăm că este necesar pentru a vă putea identifica, vă putem solicita o copie a unui document prin care să vă dovediți identitatea.

În funcție de modificările legislative, evoluția tehnologiei și altele asemenea acestora, este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de Confidențialitate. În acest caz vă vom comunica acest lucru, astfel încât dumneavoastră să decideți în consecință cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă nu sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate Seo-max.ro, vă rugăm să nu folosiți acest site.

Acest site utilizează cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.

Scroll to Top